Obecně závazné vyhlášky obce Vyškovec účinné od 01. 01. 2020

Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č.1/2019, o místním poplatku ze psů (*.pdf) Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf) Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č.3/2019, o místním poplatku z pobytu

Čtěte více