Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07

Dopis Ministerstva životního prostředí (*.pdf) OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava – CZ07 (*.pdf) Příloha č. 1 – Program zlepšování kvality ovzduší zóna střední Morava – CZ07 (*.pdf) Příloha č. 2 – Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění

Čtěte více