Obecně závazné vyhlášky obce Vyškovec

Vyhláška   Účinnost od:
Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 1/2014, o místních poplatcích (*.pdf)   01. 07. 2014
     
Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 2/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyškovec (*.pdf)   01. 07. 2014
     
Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf)   01. 07. 2014
     

Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf)

  03. 04. 2016
     
Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 1/2019, o místním poplatku ze psů (*.pdf)   01. 01. 2020
     
Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (*.pdf)   01. 01. 2020
     
Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu (*.pdf)   01. 01. 2020
     
Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu (*.pdf)   20. 03. 2021
     
Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství(*.pdf)   01.02.2022
     
Obecně závazná vyhláška obce Vyškovec č. 3/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláščka č. 2/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vyškovec (*.pdf)   01.02.2022